Privacybeleid

PRIVACYBELEID

INTRODUCTIE

W-PROJECTS verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. Ons doel is om te zijn duidelijk over welke informatie we verzamelen en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen

informatie.
Het onderstaande privacybeleid (samen met onze  algemene zakelijke voorwaarden , eventuele andere documenten
waarnaar wordt verwezen en ons Cookiebeleid) schetst hoe we kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken
Jouw persoonlijke informatie.
We hopen echt dat je de tijd neemt om het door te lezen, want we hebben geen ander doel dan dat
het handhaven van uw privacy. Onthoud dat u uw informatie kunt beheren en
bescherm uw privacy op elk moment door bijvoorbeeld uw gegevens in uw
account of om te controleren wat voor soort cookies er worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt.
 
EEN KLEINE HERINNERING AAN W-PROJECTS
Dit privacybeleid is van toepassing op de website https://www.w-prjcts.com, al zijn subdomeinen en zijn
officiële app (hierna de “Website”), en wordt bediend door W-PROJECTS, een bedrijf
georganiseerd naar Nederlands recht, met registratienummer (kvk) 64702359 en
haar maatschappelijke zetel te Keulenaar 62, 3961 NM, Wijk bij Duurstede, Nederland.
 
WET EN REGELGEVING

De informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken, wordt verzameld in overeenstemming met:
De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van richtlijn
95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, of “AVG”)
Wet bescherming persoonsgegevens.
 
PRINCIPES

Dit beleid is gebaseerd op de volgende principes:
 • ​Persoonsgegevens worden rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt;
 • ​Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • ​Persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is verwerken;
 • ​Persoonlijke gegevens zullen nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt met elke pogingen om onverwijld te wissen of te corrigeren;
 • ​Persoonsgegevens worden bewaard in een zodanige vorm dat de betrokkene kan worden geïdentificeerd alleen zolang als nodig is voor de verwerking;
 • ​Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die de juiste beveiliging waarborgt;
 • ​Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit nodig is om voor hen om in overleg diensten te verlenen;
 • Betrokkenen moeten hun rechten gemakkelijk kunnen uitoefenen.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD?
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU worden persoonsgegevens gedefinieerd als: “alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘ betrokkene ’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon ”.

Als we persoonlijke gegevens verzamelen, zullen we niettemin nooit gevoelige persoonlijke gegevens over u verzamelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU definieert gevoelige persoonsgegevens als “categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon. “

Wanneer u de website gebruikt en / of bij ons koopt, kunnen we verschillende informatie verzamelen. In ieder geval doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we ontvangen en gebruiken geschikt is voor de onderstaande doeleinden.

A. WANNEER U EEN ACCOUNT INSTELT

We kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken:

E-mailadres, volledige naam, telefoonnummer, factuuradres, verzendadres, bezochte en geliefde producten, bestelgeschiedenis, Facebook-inloggegevens die u aan uw W-PROJECTS-account koppelt.

We gebruiken de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden:

 • Zodat u uw account kunt aanmaken
 • U kunt dus informatie vooraf registreren die bij het afrekenen wordt gevraagd
 • Zodat u uw account kunt beheren, het aankoopproces kunt vergemakkelijken
 • U kunt dus uw bestelgeschiedenis bekijken
 • U kunt dus snel inloggen op W-PROJECTS en geen account registreren
 • Om u een product te bieden dat u misschien leuk vindt
 • De juridische gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

De verwerking voor uw account is gebaseerd op onze legitieme belangen *, zodat we u bijvoorbeeld toegang kunnen geven tot uw bestelgeschiedenis, een lijst met geliefde producten of uw aankopen bij het afrekenen gemakkelijker kunnen maken.

B. WANNEER U EEN AANKOOP DOET

We kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken:

E-mailadres, volledige naam, telefoonnummer, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens

We gebruiken de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden:

 • Zodat u uw bestelling kunt kopen en ontvangen
 • Zodat we fraude kunnen voorkomen en detecteren
 • U kunt dus via e-mail, sms of onze app updates ontvangen over uw bestelling
 • U kunt dus marketingcommunicatie ontvangen via e-mail of sms
 • Zo kunnen we u NPS-enquêtes sturen en / of contact met u opnemen om te weten wat u van onze dienstverlening vindt
 • Zodat we je kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • Zodat u uw terugbetaling kunt ontvangen en wij het hele retourproces kunnen beheren

De juridische gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het contract tussen u en W-PROJECTS (om uw aankopen te vervullen en te leveren), om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze legitieme belangen *

C. WANNEER U INTERACTIE MET ONZE WEBSITE EN / OF APP

We kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken:

 • E-mailadres, informatie verzameld tijdens uw bezoek aan onze website.

We gebruiken de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden:

 • U kunt zich dus aanmelden voor onze nieuwsbrieven en informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten ontvangen
 • Zodat we u kunnen informeren en herinneren aan elke taak die nog niet is voltooid (onvolledige bestellingen, achtergelaten manden)
 • Zodat we onze website, ons bedrijf en onze diensten kunnen aanbieden, bijwerken, onderhouden, verbeteren en beschermen
 • Zodat we relevante website-inhoud en online advertenties kunnen leveren.
  De juridische gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (wanneer u zich aanmeldt voor ons NL) of op basis van onze gerechtvaardigde belangen *

D. WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT

We kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentiegeschiedenis, bestelinformatie, verzendadres, betalingsinformatie, identiteitsbewijs

We gebruiken de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden:

 • Dus u contacteert, communiceert met ons
 • Zodat we al uw vragen kunnen beheren, administreren
 • Zodat we uw identiteit kunnen verifiëren wanneer u om meer informatie vraagt ​​op basis van uw rechten

De juridische gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het contract tussen u en ons, en gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen *

E. WANNEER U AAN ONZE WEDSTRIJDEN AANMELDT

We kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken:

Contactgegevens zoals e-mailadres, volledige naam, telefoonnummer, verzendadres, uw schriftelijke antwoorden en informatie ingediend in de wedstrijd

We gebruiken de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden:

Zodat we de wedstrijden vlot en perfect kunnen beheren (contact opnemen met deelnemers, deelnemers identificeren, prijzen bezorgen)

De juridische gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het contract tussen u en ons
* Wanneer we vertrouwen op de voorwaarde ‘gerechtvaardigde belangen’, zal W-PROJECTS altijd aan de volgende vereisten voldoen:

 • We moeten de informatie verwerken voor de doeleinden van onze legitieme belangen of voor die van een derde partij aan wie we deze bekendmaken;
 • De bovenstaande belangen moeten in evenwicht zijn met uw belangen. Aan de voorwaarde van “legitieme belangen” wordt niet voldaan als de verwerking niet gerechtvaardigd is vanwege de nadelige gevolgen voor uw rechten en vrijheden of legitieme belangen. De legitieme belangen van W-PROJECTS hoeven niet in harmonie te zijn met die van het individu om aan de voorwaarde te voldoen. Wanneer er echter een ernstige discrepantie is tussen tegenstrijdige belangen, komen uw gerechtvaardigde belangen altijd op de eerste plaats.

MARKETING COMMUNICATIE

Als u toevallig uw e-mailadres koopt of ons uw e-mailadres geeft, ontvangt u marketingberichten per e-mail en / of WHATSAPP.

Deze marketingberichten zijn alleen bedoeld om u te waarschuwen voor onze huidige en volgende aanbiedingen.

Uiteraard kunt u op elk moment besluiten om u bij ons uit te schrijven.

Hoe meldt u zich af voor marketingcommunicatie?

 • WHATSAPP
  Door de instructies te volgen die aan het einde van het WHATSAPP-bericht worden gegeven
  Door contact op te nemen met onze klantenservice
 • NIEUWSBRIEF
  Door op de afmeldlink aan het einde van de e-mail te klikken
  Door contact op te nemen met onze klantenservice

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR RECLAME
We gebruiken gegevens die tijdens uw bezoek zijn verzameld om banners en advertenties te maken wanneer u andere websites van derden bezoekt. Die advertenties worden gemaakt via pixels en zijn gebaseerd op informatie die we over u hebben (zoals zoekgeschiedenis), wat verklaart waarom u advertenties kunt zien die overeenkomen met items die vergelijkbaar zijn met de items die u op onze website hebt bekeken.

Alle informatie die wordt gebruikt om die advertenties te maken, is gepseudonimiseerd en we zullen nooit gegevens gebruiken die u duidelijk identificeren.

UW INFORMATIE DELEN
We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens echter delen met bedrijven die experts zijn in hun vakgebied en ons helpen bij het beheren van de website, bij het zakendoen of bij het van dienst zijn.

Maar maak je geen zorgen! Elk van onze serviceproviders is door ons geselecteerd vanwege hun vermogen om de specifieke benodigde services te leveren, inclusief hun vermogen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Al deze aanbieders bieden voldoende garanties om de technische en organisatorische maatregelen te implementeren die nodig zijn om aan de eisen van de AVG en die van ons te voldoen.

We delen uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

 • Aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen;
  In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen gegevens worden bekendgemaakt aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene zakelijke voorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van W-PROJECTS, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico;
 • Als we het verwerken namens een klant;
 • Aan bedrijven voor de uitvoering van een contract dat we met u of hen aangaan en die ons helpen onze diensten adequaat te verlenen, zoals betalingsdienstaanbieders, bezorgbedrijven of ons magazijn.
 • Aan andere professionele dienstverleners, zoals website-hosts, advertentie- / marketingbureaus en analyse- of zoekmachineproviders die ons helpen de website te beheren, verbeteren en optimaliseren of ons helpen bij het opslaan van uw gegevens.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming.

OVERDRACHT VAN UW INFORMATIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Wanneer een externe aanbieder zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, zullen we er altijd voor zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie waar de gegevensbescherming autoriteit gelooft niet dat het derde land adequate gegevensbeschermingswetten heeft of met bedrijven die Privacy Shield-gecertificeerd zijn.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
Op elk moment dat we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens of deze verwerken, zijn uw rechten als volgt:

JOU RECHTEN

: HOE WE UW RECHTEN HOUDEN

Recht om geïnformeerd te worden

Ons doel is om zo duidelijk mogelijk te zijn over hoe we uw gegevens gebruiken en verwerken. U kunt deze privacyverklaring gemakkelijk terugvinden op verschillende locaties op onze website en app. U kunt een pdf opvragen. een kopie van deze verklaring door contact met ons op te nemen.

Recht op inzage

U heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie die wij over u bewaren. Houd er rekening mee dat er uitzonderingen zijn op dit recht. Het is mogelijk dat we niet alle informatie aan u beschikbaar kunnen stellen als het verstrekken van de informatie aan u bijvoorbeeld persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen, als het ons wettelijk niet mogelijk is dergelijke informatie openbaar te maken, of als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren. U kunt de informatie die we over u hebben in uw accountinstellingen corrigeren / bewerken.

Recht om te worden vergeten

In bepaalde omstandigheden (d.w.z. als we geen wettelijke reden hebben om uw gegevens te blijven opslaan), kunt u vragen dat de gegevens die we over u bewaren uit onze administratie worden verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben op een veilige manier over te dragen aan een andere organisatie. Dit recht is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die W-PROJECTS bewaart en door W-PROJECTS moet worden bewaard met toestemming of voor de uitvoering van een contract, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven, bijvoorbeeld door op de afmeldlink aan het einde van onze nieuwsbrieven te klikken.

Recht om toestemming in te trekken

Als u W-PROJECTS uw toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In het geval dat W-PROJECTS niet correct op uw verzoek heeft gereageerd, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit van W-PROJECTS is de Autoriteit Persoonsgegevens.

OM TOEGANG TE KRIJGEN WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GEHOUDEN, IS IDENTIFICATIE VEREIST

Wanneer u toegang tot uw informatie vraagt, zijn we verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we dit doen. Deze maatregelen zijn er alleen om uw informatie te beschermen en om het risico op identiteitsfraude, diefstal of ongeoorloofde toegang tot uw informatie te verminderen.

Wij vragen u daarom vriendelijk om ons originele of gewaarmerkte kopieën te sturen van de volgende documentatie: paspoort, identiteitskaart, geboorteakte of rijbewijs. Een van de bovenstaande documenten is vereist om persoonlijke informatie op te vragen.

We streven ernaar om binnen een maand te reageren. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op via de contactgegevens die hieronder staan ​​vermeld in de paragraaf “Hoe u contact met ons kunt opnemen”.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u een account heeft en zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke / regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te bewaren, worden deze verwijderd of geanonimiseerd, zodat u er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd.

We vernietigen op een veilige manier alle financiële informatie zodra we deze hebben gebruikt en deze niet langer nodig hebben.

HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BEVEILIGD?

W-PROJECTS zal alle redelijke inspanningen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken de nieuwste industriestandaarden en beveiligingsmaatregelen zoals SSL / TLS-codering voor de bescherming van gebruikersgegevens en persoonlijke informatie.

Ons doel is om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. We hebben beveiligingsprocessen geïmplementeerd om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van onze verwerkingssystemen en diensten van derden of van derden te waarborgen, evenals de mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.

Uw gegevens worden altijd in beveiligde omgevingen opgeslagen en we geven training aan onze medewerkers over de beste praktijken op het gebied van gegevensbescherming en eisen dat ze een vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan.

U kunt persoonlijke gegevens openen en bewerken nadat u zich heeft aangemeld bij uw account. Om u aan te melden, moet u uw inloggegevens kennen – e-mailadres en wachtwoord. Er is geen manier om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie zonder de inloggegevens te kennen, daarom heeft geen enkele onbevoegde partij er toegang toe. We vragen je daarom om je wachtwoord geheim te houden en met niemand (zelfs geen vriend!) Te delen. Laat het ons onmiddellijk weten als u weet of vermoedt dat u uw login bent kwijtgeraakt of dat iemand anders toegang heeft tot uw account.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF SOCIALE MEDIA

Onze site of nieuwsbrieven kunnen af ​​en toe links bevatten naar en van andere websites van onze partners, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op deze website. Als u een van deze websites bezoekt, raden we u daarom aan om hun eigen privacybeleid te lezen, aangezien wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid.

HOE ONS TE CONTACTEREN

Als u vragen heeft over dit privacybeleid en / of een vraag heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op of stuur ons een brief naar Data Privacy, W-PROJECTS, Keulenaar 62, 3961 NM, Wijk bij Duurstede, Nederland.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We herzien ons privacybeleid regelmatig. We zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, nemen we rechtstreeks per e-mail contact met u op, zodat u de wijzigingen kunt bekijken. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in onze privacyverklaring te zien.

Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 mei 2023.